Välkommen till Parkinson Eslöv!

Parkinsonföreningen Eslöv är en ideell lokalförening tillhörande Parkinsonförbundet. Vår inriktning är att förmedla information, social gemenskap och möjlighet till fysisk aktivitet för Parkinsonsjuka och anhöriga. Föreningen har ca 75 medlemmar, varav ungefär hälften har Parkinsons sjukdom. Det är viktigt att alla som vill delta i våra aktiviteter och medlemsträffar får möjlighet, varför vi gärna ser att anhörig eller stödperson också deltar.

Vi har medlemsträffar ca 8 gånger om året och vi träffas i regel fredagar kl. 11-14 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ystadsvägen 10 i Eslöv. Medlemsträffarna har varierande inslag av information, studiebesök och utflykter, dessutom har vi allsångsträff och julfest.

Föreningen erbjuder också fasta aktiviteter, som internt kallar för de fyra B:na. Bad, Bordtennis, Bowling och Box.

Vid både medlemsträffar och fasta aktiviteter lägger våra medlemmar stor vikt vid den sociala gemenskapen.

Betalning av fasta aktiviteter ska göras till föreningens bg 551-3387 eller Swish 123 171 3114. OBS! gäller bara aktiviteter som Parkinson Eslöv arrangerar.

Ansvarig redaktör: Ingrid Pettersson eslov@parkinsonskane.se
Bankgiro för Parkinson Eslöv: 551-3387

Kontakta oss

0768-44 31 04 karinlarsson.sonarp@telia.com Kontaktperson: Karin Larsson

Våra lokalföreningar