Välkommen till Parkinson Eslöv!

Parkinsonföreningen Eslöv är en ideell lokalförening tillhörande Parkinsonförbundet. Vår inriktning är att förmedla information, social gemenskap och möjlighet till fysisk aktivitet för Parkinsonsjuka och anhöriga. Föreningen har ca 75 medlemmar, varav ungefär hälften har Parkinsons sjukdom. Det är viktigt att alla som vill delta i våra aktiviteter och medlemsträffar får möjlighet, varför vi gärna ser att anhörig eller stödperson också deltar.

Vi har medlemsträffar ca 8 gånger om året och vi träffas i regel fredagar kl. 11-14 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ystadsvägen 10 i Eslöv. Medlemsträffarna har varierande inslag av information, studiebesök och utflykter, dessutom har vi allsångsträff och julfest.

Föreningen erbjuder också fasta aktiviteter. Box- och fysträning med inriktning på Parkinson, bordtennis en gång i veckan och bowling varannan vecka.

Vid både medlemsträffar och fasta aktiviteter lägger våra medlemmar stor vikt vid den sociala gemenskapen.

Ansvarig redaktör: Ingrid Pettersson eslov@parkinsonskane.se

Kontakta oss

0768-44 31 04 karinlarsson.sonarp@telia.com Kontaktperson: Karin Larsson

Våra lokalföreningar